Disclaimer

Artikel 1 definities
Website: www.fayco.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Fayco bv de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Tevens verwijzen we onze Algemene Voorwaarden welke u ook op de website kan terugvinden.

Fayco werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Fayco geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
Fayco biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Fayco is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
Fayco verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
Fayco kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
Fayco zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Fayco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan;
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;